Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

Na de historiek van het programma en de epidemiologie van borstkanker in het Brussels Gewest in herinnering te hebben gebracht, is dit rapport gewijd aan een beschrijving van de resultaten van het programma (activiteiten, dekkingsgraad, termijn, kankerdetectiegraad) en van de kenmerken van de Brusselse vrouwen die deelnemen aan de screening.

Tot slot bekijken we de belangrijke vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het programma, de initiatieven die momenteel lopen en de uitdagingen die nog aangepakt moeten worden.

Vindt de laatste Borstkankerscreeningsprogramma cijfers terug onder Indicatoren/ Screening borstkanker

Auteurs

Melody Yannart, David Hercot, Murielle Deguerry

Date de publication

Introduction

Dit vierde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 11 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Année

Collectie

Thème