Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2013/1 Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetoets in het Brussels Gewest

Het werd al snel duidelijk dat het model van armoedetoetsing in theorie dan wel een krachtig beleidsondersteunend instrument is, maar dat er op het moment van de implementering en de concrete toepassing een aantal, momenteel onopgeloste, fundamentele vragen rijzen. In dit rapport plaatsen we het instrument van een armoedetoets eerst binnen het breder kader van beleidsevaluatie, en geven we toelichting bij het concept van Social Impact Assessment waaronder de armoedetoets valt (hoofdstuk 2). Vervolgens analyseren we aan de hand van drie cases de manier waarop het theoretische model van Social Impact Assessment in de praktijk omgezet werd in een concrete politieke realiteit en welke rol deze spelen in het beleidsproces (hoofdstuk 3). In het vierde hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij de rol die een armoedetoets speelt binnen het beleidsproces en welke beleidsondersteunende functie deze kan aannemen. Het laatste hoofdstuk schetst de pistes voor de uitwerking van een armoedetoets voor het Brussels Gewest.

Keywords

Armoede, armoedebestrijding, beleidsondersteuning, evaluatie, Brussels Gewest

Hoe citeren?

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2013). Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetoets in het Brussels Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Brussel.

Date de publication

2013-01-01

Introduction

In de Beleidsnota armoedebestrijding 2009-2014 engageerde de Permanente interkabinettenwerkgroep (IKW) zich om een armoedetoets te ontwikkelen voor het Brussels Gewest. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werd belast met de uitwerking ervan. Voorliggend dossier van het Observatorium rondt de twee eerste jaren van het project af.

Année

Collectie

Thème