Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

Deze studie heeft als doel om aan de hand van een kwalitatieve benadering verslag uit te brengen over de ervaringen van het personeel, de bewoners en hun naasten tijdens de COVID-crisis. Door hun ervaringen en deskundigheid samen te brengen, werden mogelijke verbeteringen en/of praktijkwijzigingen geformuleerd die de woonzorgcentra kunnen helpen om in de toekomst beter uitgerust en voorbereid te zijn.

> Studievoormiddag 06/06/2023 "Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest: een kwalitatieve studie onder het personeel, de bewoners en hun naasten"

Presentaties:

Auteurs

Carbonnelle S. (dir.), Kodeck A., Mahieu C., Vanmechelen O.

Date de publication