Armoederapport 2008

Klik hier om de nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Brussels armoederapport 2008 te bekijken.

Het Brussels armoederapport 2008 bestaat uit 5 delen afzonderlijk te downloaden.
Opmerking: wanneer u gelijktijdig toegang wil hebben tot de 5 katernen via één simpele muisklik, moet u alle katernen opslaan op je computer in eenzelfde map zonder de naam te wijzigen.

Welzijnsbarometer: download de integrale tekst of de Conclusions and summary (EN)

Armoede en (ver)ouderen: download de integrale tekst of de conclusions (EN) 

Externe bijdragen: download de integrale tekst

Brussels actieplan armoedebestrijding: download de integrale tekst

Synthese van de rondetafel: download de integrale tekst of bekijk nog eens de onderwerpen van de werkgroepen van de rondetafel.

Jaar: 
Thème :