Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Armoederapport 2008

Welzijnsbarometer: download de integrale tekst of de Conclusions and summary (EN)

Armoede en (ver)ouderen: download de integrale tekst of de conclusions (EN) 

Externe bijdragen: download de integrale tekst

Brussels actieplan armoedebestrijding: download de integrale tekst

Synthese van de rondetafel: download de integrale tekst of bekijk nog eens de onderwerpen van de werkgroepen van de rondetafel.

Introduction

Klik hier om de nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Brussels armoederapport 2008 te bekijken.

Het Brussels armoederapport 2008 bestaat uit 5 delen afzonderlijk te downloaden.
Opmerking: wanneer u gelijktijdig toegang wil hebben tot de 5 katernen via één simpele muisklik, moet u alle katernen opslaan op je computer in eenzelfde map zonder de naam te wijzigen.

Année

Thème