Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2014 - Thematisch rapport "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest"

Bij het opstellen van het thematisch rapport wordt telkens gestreefd naar een optimale participatie van personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in situaties van bestaansonzekerheid en armoede. Gesprekken met vrouwen in armoede, met professionelen maar ook cijfermateriaal en bestaande studies schetsen een beeld over de problematiek van armoede en bestaansonzekerheid bij vrouwen in het Brussels Gewest. Het rapport kent verschillende invalshoeken: de levensdomeinen (financiële situatie, activiteiten, opleiding en vorming, huisvesting en gezondheid); de levensloop en de sociale hulp; en enkele reflecties en visies van de betrokken vrouwen over gender en het beleid.

 

Auteurs

Laurence Noël, Sarah Luyten, Marion Englert, David Hercot, Murielle Deguerry, Alison Taylor, Melody Yannart

Introduction

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Année

Thème