Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2014 - Perinatale gegevens in het Brusselse Gewest - jaren 2008-2012, Centrum voor Perinatale Epidemiologie, Brussel

Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

De analyses gebeuren volgens de geboorteplaats. Ze omvatten dus alle geboorten die plaatsvonden op het grondgebied van het Brusselse Gewest, ongeacht de verblijfplaats van de moeder.

Dit rapport weerspiegelt de globale perinatale activiteit in Brussel, met grafieken waarin sommige perinatale activiteiten per materniteit anoniem worden weergegeven.

Auteurs

Leroy, C., Van Leeuw, V., Minsart, A.F., Englert, Y.

Date de publication

Introduction

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van de jaren 2008 tot 2012 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Année

Collectie

Thème