Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2014 - Gezondheidsprofiel van jongeren en jongvolwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Focus op sociale ongelijkheden in de transitie naar volwassenheid

Aan de hand van de gezondheidsenquêtes van 2001, 2004 en 2008 identificeren we de grootte van gezondheidsrisico's waar jongeren mee in aanraking komen en gaan na of deze sociaal ongelijk verdeeld zijn. Onderwijsverschillen staan hierbij centraal, maar werkloosheid, financiële problemen en nationaliteit van origine worden ook gebruikt om ongelijkheden bloot te leggen. Verschillende gezondheidsdimensies worden aangehaald, waaronder mentale gezondheid, risicogedrag zoals alcoholgebruik, roken en het gebruiken van cannabis; kennis over HIV en medische consumptie. Regionale verschillen worden ook kort besproken.

Deze paper is een onderdeel van het Prospective Research for Brussels project omtrent "sociale ongelijkheden in gezondheid en sterfte bij jongeren en jongvolwassen in het BHG", gesponsord door Innoviri

Auteurs

Hannelore De Grande, David Hercot & Hadewijch Vandenheede

Date de publication

Introduction

In deze paper schetsen we het gezondheidsprofiel van de Brusselse jeugd, waar mogelijk een onderscheid makend tussen jongeren (18- tot 24-jarigen) en jongvolwassenen (25- tot 30-jarigen).

Année

Collectie

Thème