Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2014 - Gekruiste Blikken

De Gekruiste Blikken zijn externe bijdragen aan het Armoederapport. Het bevat bijdragen van Brusselse observatoria, referentiecentra en federaties van centra en diensten. De armoedeproblematiek bij vrouwen wordt belicht via verschillende sectoren of vanuit verschillende thema's: OCMW, Sociale diensten, Centra voor gezinsplanning, Schuldbemiddelingsdiensten, straathoekwerk met prostituees, alleenstaande moeders, vrouwelijke tewerkstelling in de welzijnssector, de (on)zichtbaarheid van thuisloze vrouwen, gender in onderzoek en beleid.

Het brusselse armoederapport bestaat uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

Date de publication

Introduction

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Année

Thème