Publicatie zoeken

Laatste publicaties

Dossier 2019/1: Het gebruik van de spoeddienst door de Brusselaars (2008-2016): Focus op de bevolking jonger dan 15 jaar en van 65 jaar en ouder

Brussels Gezondheidsplan – Opgroeien en leven in goede gezondheid in Brussel

Het Brusselse gezondheidsplan werd opgesteld door de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Minister Didier Gosuin en Minister Guy Vanhengel, en goedgekeurd door het Verenigd College en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het kwam tot stand na een uitgebreide consultatie van het werkveld met 8 bijeenkomsten waaraan 81 terreinactoren deelnamen waarbij in het totaal ongeveer 300 personen aanwezig waren. Het plan werd ook voorgelegd aan de adviesorganen van de diensten van het Verenigd College, het Beheerscomité van Iriscare en de Sociale en Economische Raad.