Publicatie zoeken

Laatste publicaties

Parcours.Brussel: Kwalitatieve evaluatie van het geestelijke gezondheidssysteem en de zorgtrajecten van gebruikers in het kader van de Psy 107 hervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht

De Psy 107 Hervorming, die werd opgestart in 2010 en veralgemeend in 2016, wil het geestelijk gezondheidszorgaanbod rond de patiënt reorganiseren waarbij deze zo veel mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan worden behandeld. Deze studie wil de implementatie van de 107 Hervorming in Brussel evalueren en op basis daarvan aanbevelingen voorstellen.

2018 - Welzijnsbarometer

Bestelling: U kan een gedrukt exemplaar gratis bestellen door te mailen naar observat@ggc.brussels