Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Zoom op de gemeenten

ZOOM OP DE GEMENTEN - EDITIE 2016

De publicatie Zoom op de gemeenten - editie 2016 beschrijft de sociaaleconomische situatie van elk van de 19 Brusselse gemeenten aan de hand van sleutelindicatoren en hun interpretatie in een groot aantal domeinen: demografie, jonge kinderen, onderwijs, de situatie van de inwoners op de arbeidsmarkt en in termen van inkomens, de economische activiteit op het gemeentelijk grondgebied, de gemeentelijke financiën, huisvesting en gezondheid. Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met het BISA.

! Deze fiches 2016 zijn enkel digitaal beschikbaar

Zoom op de gemeenten:


Archief