Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest

De Gezondheidsindicatoren van het Brussels gewest geeft een overzicht van de gezondheid van de Brusselse bevolking. De resultaten worden gekaderd binnen de demografische, sociale en multiculturele context van het gewest.

Sinds 2016 zullen de gezondheidsthema’s  vanaf nu per thema worden geactualiseerd en via de website gepubliceerd. Op deze manier komt deze informatie sneller en op een dynamischere wijze bij de geïnteresseerde lezer terecht.

Momenteel werden de volgende acht thema’s geactualiseerd:
Algemene context
- Inschatting van de eigen gezondheid - Mortaliteit - Chronische ziekten - Invaliditeit - Infecties - Ongevallen - Aanbod en consumptie van zorg.


Download de verschillende thema's van de gezondheidsthema's:


Download de vorige publicaties van de Gezondheidsindicatoren: