Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Nota's van het Observatorium

Een nieuwe collectie in de publicaties van het Observatorium :
de "Nota's van het Observatorium"

In het kader van haar basisopdracht verzamelt en analyseert het Observatorium informatie en gegevens over armoede en gezondheid in het Brussels Gewest. De meeste van deze analyses worden verspreid via rapporten of thematische dossiers. Het Observatorium verzamelt en analyseert daarenboven eveneens heel wat informatie ter gelegenheid van meer specifieke vragen van beleidsmakers of partnerorganisaties.

Deze vaak erg specifieke gegevens kunnen niet altijd het onderwerp vormen van een volledig rapport, of komen pas veel later en/of in beperkte vorm aan bod in onze publicaties. Tot nu toe bleef heel wat van deze informatie dan ook intern en werd deze niet publiek toegankelijk gesteld.

Deze nieuwe collectie moet nu de mogelijkheid bieden om bepaalde gegevens, verhelderingen of bedenkingen sneller te verspreiden en aldus, althans dat hopen we, de discussie te voeden.

De Nota's :

4. Welke beroepsmogelijkheden zijn er ten aanzien van de verschillende problemen om toegang te hebben tot huisvesting in het Brussels Gewest?

3. Ouderen en de rust-en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met profiel O of A

2. Een geboorte definiëren. Definities van een geboorte en impact op de perinatale indicatoren in het Brussels Gewest

1. Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010