Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ploeg

Directie

Olivier Gillis

Directeur van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

+32 (0)2 552 01 45 - ogillis@ccc.brussels

Secretariaat

Nahima Aouassar

+32 (0)2 552 01 89 - naouassar@ccc.brussels

 • Beheer van administratieve procedures (overheidsopdrachten, overeenkomsten...)
 • Personeelszaken
 • Beheer van de website (deel "Observatorium voor Gezondheid en Welzijn")
 • Evenementen en externe communicatie

Greet Duquesne

+32 (0)2 552 01 79  - gduquesne@ggc.brussels

 • Bibliotheek van het Observatorium
 • Verificatie van de statistische formulieren voor geboorten en overlijdens
 • Contact met de Brusselse gemeenten

Wetenschappelijke medewerkers

Gaëlle Amerijckx

+ 32 (0)2 552 01 59 - gamerijckx@ccc.brussels

 • Evaluatie van het Overheidsbeleid (met name : Lokale welzijns-gezondheidsbenadering, Gezondheidspromotie)
 • Kwalitatief onderzoek

Damien Boone

+ 32 (0)2 563 56 58 - dboone@ccc.brussels

Marion Englert

+ 32 (0)2 552 01 55 - menglert@ccc.brussels

 • Welzijnsbarometer van het Brussels armoederapport
 • Zoom op de gemeenten
 • Armoede-indicatoren
 • Bijdrage aan het Thematisch rapport en aan de Ronde tafel van het Brussels armoederapport

Dalia Fele

+ 32 (0) 2 552 01 78 - dfele@ccc.brussels

 • Analyse van de gegevens over het gebruik van gezondheidszorg van het InterMutualistisch Agentschap (IMA)
 • Analyse van de gegevens betreffende ziekenhuisopnames (MZG - Minimale Ziekenhuis Gegevens)
 • Onderzoeksprojecten in verband met ouderen.

Joël Gires
jgires@ccc.brussels

Dennis Mathysen
+ 32 (0)2 563 56 26 - dmathysen@ggc.brussels

Déo Mazina

+ 32 (0)2 552 01 65 - dmazina@ccc.brussels

 • Gegevensverzameling over perinataliteit en mortaliteit en ondersteuning aan Brusselse gemeenten
 • Analyse van de gegevens en indicatoren over perinataliteit en mortaliteit (statistische formulieren voor geboorten en overlijdens)
 • Analyse van de gegevens en indicatoren over werkonbekwaamheid en invaliditeit

Elise Mendes da Costa

+ 32 (0) 2 552 01 32 - emendesdacosta@ccc.brussels

 • Analyse van de gegevens over de gezondheid van de Brusselaars (Gezondheidsenquête)
 • Analyse van de gegevens over perinataliteit (statistische geboorteformulieren)
 • Onderzoeksprojecten over de geestelijke gezondheid, vaccinatie en de milieu-gezondheidskwestie

Sarah Missinne

+ 32 (0) 2 552 01 17 - smissinne@ggc.brussels

 • Onderzoeksprojecten over gezondheidsongelijkheden, Eerstelijnszorg en de milieu-gezondheidskwestie
 • Analyse van de gegevens over de gezondheid van de Brusselaars (Gezondheidsenquête)

Laurence Noël

+ 32 (0)2 552 01 50 - lnoel@ccc.brussels

 • Kwalitatief onderzoek met inbegrip van het Thematisch rapport van het Brussels armoederapport
 • Bijdrage aan, uitwerking en coördinatie van de Thematische rapporten, Gekruiste blikken en de Ronde tafel van het Brussels armoederapport
 • Onderzoeksprojecten in verband met de studie van trajecten, onzekerheid, non take-up, intersectionaliteit, enz.

Jonathan Unger
+ 32 (0)2 563 56 47 - junger@ccc.brussels 
 

Anke Verbeke
+32 (0)2 563 56 48 -
averbeke@ggc.brussels

Peter Verduyckt

+32 (0)2 552 01 53 - pverduyckt@ggc.brussels

 • Ontwikkeling en gebruik van indicatoren in het beheer van het Overheidsbeleid en cartografie
 • Project Brussel, Gezonde Stad
 • Ondersteuning analyse van statistieken
 • Contacten "VGC" en "Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR)"

Melody Yannart

+ 32 (0) 2 552 01 36 - myannart@ccc.brussels

 • Beheer van databanken (MZG, statistische formulieren voor geboorten en overlijdens, Gezondheidsenquête, Kankerregister, Brumammo)
 • Analyse van de gegevens betreffende ziekenhuisopname (MZG - Minimale Ziekenhuis Gegevens en MPG - Minimale Psychiatrische Gegevens)
 • Analyse van de gegevens en indicatoren over de opsporing van borstkanker