Ploeg

Directie

Olivier Gillis

+32 (0) 2 552 01 45 - ogillis@ccc.brussels

Wetenschappelijk medewerkers

Peter Verduyckt

Psycholoog
+32 (0)2 552 01 53 - pverduyckt@ggc.brussels

  • mortaliteit
  • gezondheidspromotie en sociale gezondheidsongelijkheden
  • evaluatie van interventies
  • project Brussel Gezond Stadsgewest
  • contacten met VGC et BWR
  • parlementaire vragen

Cornelis Kint

Politoloog
+32 (0)2 552 01 83 - ckint@ggc.brussels

  • secretariaat van het Brussels actieplan armoedebestrijding
  • Brussels actieplan armoedebestrijding
  • evaluatie van de Brusselse actieplannen armoedebestrijding

Déo Mazina

Epidemioloog
+ 32 (0)2 552 01 65 - dmazina@ccc.brussels

  • databank geboorten
  • statistische en epidemiologische analyses
  • ondersteuning van de burgerlijke standen van de 19 Brusselse gemeenten
  • gezondheidsindicatoren van de website
  • levering gegevens aan externen

Sarah Luyten

Sociaal geografe
+32 (0)2 552 01 18 - sluyten@ggc.brussels

  • Verantwoordelijke van het Brussels armoederapport
  • bijdrage aan de welzijnsbarometer en thematisch rapport
  • armoede-indicatoren
  • carrtografie

Marion Englert

Economiste
+ 32 (0)2 552 01 55 - menglert@ccc.brussels

  • Welzijnsbarometer en bijdrage aan andere katernen van het armoederapport
  • kwantitatieve armoede-indicatoren
  • verantwoordelijke voor het project "gemeentefiches"

Laurence Noël

Sociologe
+ 32 (0)2 552 01 50 - lnoel@ccc.brussels

  • armoederapport "thematisch katern" (kwalitatief)
  • opvolgen van de thema's, contacten met de actoren van het werkveld
  • ondersteuning SSP IS et SLCP
  • contacten met COCOF

Melody Yannart

Biostatisticus
+ 32 (0) 2 552 01 36 - myannart@ccc.brussels

  • beheer en analyse van de databank inzake gezondheid
  • analyses van de gegevens inzake armoede
  • indicatoren van de website

Sarah Missinne

Medische Socioloog
+ 32 (0) 2 552 01 17 - smissinne@ggc.brussels

  • Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest
  • screeningsprogramma's
  • ouderen
  • sociale ongelijkheid in gezondheid

Elise Mendes da Costa

Arts Volksgezondheid
+ 32 (0) 2 552 01 32 - emendesdacosta@ccc.brussels

Dalia Fele

Biostatisticus
+ 32 (0) 2 552 01 78 - dfele@ccc.brussels

Gaëlle Amerijckx

Socioloog
+ 32 (0) 2 552 01 59 - gamerijckx@ccc.brussels

 

Secretariaat

Nahima Aouassar

Directiesecretaresse
+32 (0)2 552 01 89 - naouassar@ccc.brussels

Greet Duquesne

Administratieve medewerkster
+32 (0)2 552 01 79 - gduquesne@ggc.brussels

  • verificatie van de statistische formulieren voor geboorten en overlijdens
  • contacten met de burgerlijke standen van de 19 Brusselse gemeenten
  • vertalingen naar het NL
  • bibliotheek van het Observatorium
  • Brussel, Gezond Stadsgewest

Delen