Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Indicatoren

Het Observatorium is een studiedienst. Het verzamelt en analyseert gegevens en verpreidt de resultaten op een eenvoudige en toegankelijk manier via publicaties.

Dit deel van de website verzamelt een selectie van indicatoren uit onze publicaties. Ze behandelen verschillende thema's en worden regelmatig geactualiseerd. U vindt mortaliteitsindicatoren, perinatale gezondheidsindicatoren, indicatoren met betrekking tot de screening van borskanker en voor dekking van vaccinaties bij kinderen en ook armoede-indicatoren.
Er wordt eveneens een link gemaakt naar de publicaties van het Observatorium of naar publicaties van derden.