Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Mortaliteitsindicatoren

Hieronder vindt u de sterftecijfers van het Brussels gewest:

  • De absolute aantallen, de ruwe en de gestandaardiseerde sterftecijfers worden berekend naargelang de specifieke indicator.
  • De cijfers worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd en jaar (of periode).
  • De cijfers betreffen alle Brusselse inwoners vanaf hun geboorte (levendgeboren).
  • Bij elke reeks tabellen werd een fiche met metadata toegevoegd.
  • De gegevens zijn beschikbaar van 1998 tot 2017.

Update: maart 2021

A. Mortaliteit

B. Vroegtijdige mortaliteit

C. Levensverwachting

D. Doodsoorzaken

Bronnen

De belangrijkste bron van deze gegevens zijn de statistische overlijdensformulieren. De gebruikte noemers zijn afkomstig van de populatiecijfers (rijksregister) gepubliceerd door Statistics Belgium (ADSEI).
 

Meer indicatoren

Een meer gedetailleerde beschrijving en meer diepgaande en becommentarieerde analyses van deze indicatoren zijn te vinden in het hoofdstuk over mortaliteit in "Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016"

U vindt tevens bepaalde gegevens per gemeente in de reeks publicaties "Zoom op de gemeenten - editie 2016".