Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Indicatoren over de ziekenhuisverblijven en de spoedgevallen

Update: juni 2023

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de indicatoren van ziekenhuisverblijven en spoedgevallen van de Brusselaars in algemene ziekenhuizen geactualiseerd, voor de periode 2008-2020. De gegevens voor 2019 en 2020 zijn nu beschikbaar. U vindt deze indicatoren hieronder.

Alle ziekenhuisopnames in België worden geregistreerd in de databank van de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). Er worden drie grote categorieën van ziekenhuisopnames onderscheiden: "klassieke" hospitalisaties met minstens een overnachting in het ziekenhuis, daghospitalisaties die nog eens onderverdeeld zijn in medische en chirurgische daghospitalisaties, en ambulante spoedgevallen.

De indicatoren van ziekenhuisverblijven en spoedgevallen omvatten de evolutie van het aantal verschillende soorten ziekenhuisopnames voor de inwoners van Brussel, alsook de evolutie van het aantal opnames in verhouding tot het aantal inwoners, per leeftijd en geslacht. Er worden ook gegevens opgenomen over bepaalde kenmerken van ziekenhuisopnames, zoals de gemiddelde verblijfsduur, de bestemming bij het verlaten van het ziekenhuis, het gebruik van de spoed na verwijzing door een arts, enz.

Tenzij anders vermeld, hebben deze cijfers betrekking op alle inwoners van Brussel, ongeacht de locatie van het algemeen ziekenhuis. Elke tabel gaat vergezeld van een of meer grafieken en een metadatasheet.

Terwijl 2019 de trends volgde die sinds 2008 waargenomen werden voor ziekenhuisopnames en het gebruik van de spoeddienst, was er in 2020, een jaar dat werd beïnvloed door de COVID-19-crisis, een trendbreuk. Om de toestroom van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen op te vangen, moest een ingrijpende reorganisatie van de ziekenhuizen worden doorgevoerd. Dit had verschillende gevolgen voor de ziekenhuisactiviteit. De maatregelen die tijdens de COVID-19-crisis werden genomen, hebben een aanzienlijke impact gehad op de ziekenhuisactiviteit: het aantal ziekenhuisopnames is in 2020 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren voor alle soorten ziekenhuisopnames en voor bezoeken aan de spoeddienst.

In 2020 werden 133 166 klassieke hospitalisaties, 223 314 daghospitalisaties en 456 477 passages via de spoeddienst geregistreerd voor de Brusselaars, ongeacht de ziekenhuislocatie (ziekenhuizen binnen en buiten Brussel). Dit is een daling van respectievelijk 18,3%, 14,2% en 15,3% ten opzichte van 2019.

Bepaalde elementen in verband met de COVID-19 crisis verklaren deze waargenomen algemene daling van de ziekenhuisopnames in 2020: de herschikking van het personeel naar de COVID-eenheden, met als gevolg minder capaciteit in de andere eenheden; het tekort aan verplegend personeel; het uitstel van niet-essentiële zorg, met name bij chirurgie; de toename van de verblijfsduur; de angst om besmet te raken of bij te dragen tot de verzadiging van de ziekenhuizen; en een daling van ongevallen tijdens de lockdowns.

 

Interpretatieve nota over resultaten

Indicatoren van ziekenhuisverblijven en spoedgevallen, en het effect in 2020 van de COVID-19 crisis

A. Geografische verdeling van algemene ziekenhuizen

B. Aantal ziekenhuisopnames en passages via de spoeddienst

C. Kenmerken van ziekenhuisopnames

D. Mobiliteit van patiënten

Bron

Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Meer indicatoren

Een meer gedetailleerde beschrijving en analyses van deze indicatoren is te vinden in het hoofdstuk van "Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest" over Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014.

Om nog dieper in te gaan op het gebruik van de spoedgevallendiensten kan u de publicatie van 2019 raadplegen via deze link:

Het gebruik van de spoeddienst door de Brusselaars (2008-2016): Focus op de bevolking jonger dan 15 jaar en van 65 jaar en ouder