Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Indicatoren met betrekking tot de screening van borstkanker

Lijst van indicatoren

Update: december 2022

Er werd, naast dit overzicht van indicatoren, ook een nota geschreven die de impact van de coronacrisis op de borstkankerscreening bespreekt:
"Nota over de indicatoren voor borstkankerscreening en de impact van de COVID-19 crisis in 2020"

Bronnen

De belangrijkste gegevensbron bestaat uit de gegevens die verzameld werden door het Brussels Coördinatie Centrum voor Borstkankeropsporing (Bruprev) bij de  Brusselse radiologische eenheden.

Andere Gegevensbronnen

Meer indicatoren

Meer gedetailleerde beschrijvingen en bijkomende analyses van deze indicatoren vindt u in het vierde evaluatieverslag betreffende het borstkankerscreeningprogramma in het Brussels Gewest (gepubliceerd in 2015).