Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Brussel in kaarten

Afhankelijk van de gegevensbron werkt het Observatorium met statistieken op niveau van het gewest, de gemeenten of de statistische buurt.

 
Het Brussels Hoofdstelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten, 118 wijken en 724 statistische buurten.

19 gemeenten

De eerste kaart geeft de grenzen van de 19 gemeenten weer.

Elke gemeente heeft een NIScode en een postcode, behalve Brussel-stad, waar op basis van de postcode een onderscheid kan worden gemaakt tussen 1000 Brussel, Laken (1020), Neder-Over-Heembeek (1120) en Haren (1130).

118 wijken

Aangezien gemeenten vaak te heterogeen zijn voor interessante analyses en de statistische buurten soms te klein voor bepaalde gevoelige gegevens, werden in het kader van een wijkmonitoringproject van het Brussels Gewest 118 wijken afgebakend (118 woonwijken; 6 industriegebieden en stations; 18 groene zones en 3 kerkhoven).

Wijkmonitoring is een dynamisch en interactief opvolgingsinstrument voor de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling van de Wijkmonitoring is het ter beschikking stellen van een selectie indicatoren die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Gewest aantonen. Interactieve kaarten, tabellen en grafieken illustreren de toestand van de wijken voor verschillende thema's: demografie, arbeidsmarkt, huisvesting, enz.

Wijkmonitoring wordt gecoördineerd door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

De grenzen van deze wijken vallen steeds samen met de grenzen tussen statistische buurten. Sommige wijken spreiden zich wel uit over verschillende gemeenten. Hierbij vindt u een overzicht van de wijken: een kaart, een lijst van de wijken en een lijst die de link tussen de statistische buurt en de wijken weergeeft.

724 statistische buurten

Een statistische buurt is de kleinste administratieve eenheid waarvoor er socio-economische en administratieve gegevens beschikbaar zijn. Elke gemeente kan worden onderverdeeld in meerdere statistische buurten. De gegevens per statistische buurt laten toe de intergemeentelijke verschillen zo goed mogelijk te vatten. In 2002 telt een buurt gemiddeld 1350 inwoners. Een statistische buurt mag niet worden verward met de gewone betekenis die men geeft aan wijken of buurten, die in de ogen van de bewoners en de gebruikers, vaak slechts vaag afgelijnd zijn.

De statistische buurten en hun code worden weergegeven op de tweede kaart . De code, de benaming, de bevolking en de bevolkingsdichtheid van elke buurt zijn opgenomen in bijgevoegd document (lijst buurten).

Het is mogelijk om op te zoeken tot welke statistische buurt een adres behoort via de website van BruGIS. U kan er straten en huisnummers in het Brussels Gewest opzoeken. De code en de naam van de statistische buurt kunnen worden opgevraagd via de info-knop.

Referentiekaart

Download een refentiekaart van het Brussels gewest.