Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Armoede-indicatoren

Het Observatorium verzamelt uit verschillende databanken gegevens met betrekking tot armoede in het Brussels gewest. De cijfers van het Brussels gewest worden vergeleken met deze van de andere gewesten en/of de grote steden van België en waar mogelijk worden de indicatoren eveneens per gemeente gegeven.

Lijst met indicatoren per thema

Laatste update: december 2022

A. Armoederisico en personen met een laag inkomen

B. Fiscale inkomen

C. Bedrag van de minimumuitkeringen

D. Mensen met een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering

E. Opleiding

Meer indicatoren

In onder andere volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de armoede-indicatoren, evenals andere indicatoren terugvinden: