Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ondersteuning van de besluitvorming inzake gezondheid

De verzameling, analyse en verspreiding van informatie over de gezondheid heeft tot doel de besluitvorming voor de verschillende actoren in het Brusselse volksgezondheidsbeleid te ondersteunen (politici, professionelen, verenigingen, enz.)

In dit kader stelt het Observatorium de opgebouwde expertise ter beschikking van actoren door middel van verschillende activiteiten: presentaties, antwoorden op specifieke vragen, actieve deelname aan studie- of ontmoetingsdagen, deelname aan stuurgroepen van onderzoeken en deelname aan diverse werkgroepen. Als studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt er ook actief deelgenomen aan meerdere werkgroepen van de Interministeriële Gezondheidsconferentie als technisch vertegenwoordiger voor Brussel.