Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Informatie verzamelen

Verschillende soorten informatie:

Cijfermateriaal

  • exhaustieve anonieme en gecodeerde individuele gegevens zoals de statistische geboorte- en overlijdensformulieren, de gegevens van het Brusselse programma voor de opsporing van borstkanker
  • anonieme en gecodeerde individuele gegevens voortkomende uit peilingen met een gewestelijke representativiteit zoals de Nationale Gezondheidsenquête
  • geaggregeerde gegevens voortkomende van publieke of private instellingen zoals het Kankerregister, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Minimaal Klinische Gegevens), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), enz.
  • gegevens voortkomende uit specifieke studies van externe onderzoekers al dan niet in samenwerking met het Observatorium.

Kwalitatieve informatie

  • gegevens voortkomend uit kwalitatief onderzoek
  • informatie voortkomend uit de ervaring van werkveldactoren en organisaties.