Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

EU-SILC

EU-SILC (Statistics on income and living conditions) is een Europese enquête en een belangrijke bron om vanuit een multi-dimensionele benadering het geheel van factoren inzake sociale inclusie van huishoudens en individuen in de maatschappij in kaart te brengen. Ze moet vergelijkingen tussen de verschillende lidstaten mogelijk maken.

 

Jaarlijks bevraagt EU-SILC ongeveer 6 000 huishoudens in België (waarvan 1 000 in Brussel). Dat is het aantal dat door Eurostat wordt opgelegd aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Deze steekproef laat toe om de indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl) te berekenen voor het land. Gezien de complexiteit van de meeste indicatoren, kunnen op basis van de bestaande steekproef geen NAPIncl-indicatoren worden berekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sommige indicatoren kunnen eventueel wel voor Vlaanderen en Wallonië worden berekend, maar ook daar zijn de mogelijkheden beperkt.

Dit verklaart waarom slechts enkele NAPIncl-indicatoren op basis van EU-SILC worden opgenomen in de jaarlijkse Brusselse Welzijnsbarometer (bijvoorbeeld het armoederisicopercentage). Bovendien is het betrouwbaarheidsinterval van deze indicatoren zo groot dat het onmogelijk is om de evolutie van deze indicatoren te meten. Enkel een uitbreiding van de steekproef voor het Brussels Gewest zou dit probleem kunnen verhelpen. Zo'n uitbreiding van steekproef is echter niet eenvoudig. De belangrijkste problemen bevinden zich op twee niveaus:

  • een uitbreiding van de steekproef moet organisatorisch haalbaar zijn voor Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie die de enquête uitvoert
  • er is politiek overleg nodig inzake de financiering van deze uitbreiding en de bepaling van een eventuele verdeelsleutel tussen de verschillende overheden (cfr Nationale Gezondheidsenquête).

Meer informatie over de EU-SILC enquête