Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Arbeidskrachtenenquête

De Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische enquête bij de huishoudens met als voornaamste doelstelling de populatie in de actieve leeftijd op te delen.

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, is een sociaal-economische enquête bij de huishoudens met als voornaamste doelstelling de populatie in de actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie exhaustieve en onderscheiden groepen (nl. tewerkgestelde personen, werklozen, en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Een aantal van de resultaten worden opgenomen in het NAPIncl.
De enquête naar de arbeidskrachten vertrekt van een steekproef van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) van het Rijk en betreft ongeveer 91 000 individuen.

Deze enquête maakt deel uit van de Europese enquêtes naar de actieve bevolking die door de statistische dienst van de Europese Gemeenschappen EUROSTAT in samenwerking met de nationale instituten voor de statistiek worden gecoördineerd en onder verantwoordelijkheid van deze laatste worden uitgevoerd. Bedoeling is, informatie te vergaren die op Europese vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake tewerkstellings- en werkloosheidscijfers (de som van beide cijfers vormt de activiteitsgraad) overeenkomstig de terminologie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden (mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, opleidingsniveau van de bevolking ...).

Meer info over de Arbeidskrachtenenquête