Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Opvolging van de armoede in Brussel

In het kader van haar opdrachten inzake welzijn, ontwikkelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn permanent activiteiten voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van bestaande informatie inzake armoede. Dit gebeurt in functie van de uitbouw van een gecoördineerd armoedebeleid. De redactie van Brusselse armoederapport maakt deel uit van deze opdracht.