Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Informatie verzamelen

Verschillende soorten informatie:

Kwantitatieve gegevens

Kwalitatieve gegevens

Metadata

Informatie in verband met de gegevensverzameling en de kwaliteit van de gegevens uit de verschillende gegevensbronnen

Medewerking aan het ontwikkelen van nieuwe
gegevensontsluiting

Bijvoorbeeld via het project Datawarehouse OCMW, gebruikersgroep datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, werkgroep indicatoren van het NAPincl.