Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Logo de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale

 

Welkom op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, studiedienst van de Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Op deze website vindt u alle informatie over onze opdrachten, onze projecten, onze publicaties en geactualiseerde gegevens inzake gezondheid en armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 1 februari 2023 werd de vzw CDCS-CMDC geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, binnen de diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussels openbaar bestuur). Bijgevolg zijn de opdrachten van het Observatorium uitgebreid tot vier werkterreinen:

  • Het uitvoeren van onderzoek om een algemeen beeld te geven en licht te werpen op specifieke aspecten van de huidige situatie van gezondheid en armoede in het Brusselse gewest, en de evolutie van de algemene situatie in de tijd (Voorbeelden: Sociale Barometer, Gezondheidsoverzicht, Overmatige schuldenlast in het BHG, Spoedeisende Hulp-bezoeken, enz.; voor meer informatie: rubriek Publicaties en rubriek Indicatoren
  • Alle openbare en private sociale organisaties, al dan niet erkend, inventariseren en in kaart brengen en deze lijsten verspreiden (via de sociale kaart van Brussel gerealiseerd door Sociaal Brussel: https://sociaal.brussels/)
  • Verzamelen van alle documentatie over instellingen en sociaaleconomische kwesties in het Brussels Gewest (via de documentatiedienst BRUDOC: https://www.brudoc.be/)
  • Burgers en professionals informeren over de ziekenhuisopname van een kind jonger dan 16 jaar (project Hospichild: https://www.hospichild.be/); en over zwangerschap, geboorte en zuigelingen (project Born in Brussels: https://www.bornin.brussels/)

Dit materiaal staat ten dienste van iedereen die meewerkt aan de uitbouw van het gezondheids- en armoedebeleid in het Brussels Gewest: beleidsmakers, actoren op het werkveld of onderzoekers.

Neem gerust contact met ons op, geef opmerkingen of stel vragen en vergeet u niet in te schrijven indien u op de hoogte gehouden wil worden van onze nieuwe publicaties.