Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Werkaanbieding: wetenschappelijk medewerker voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (halftijds contract voor 6 maanden)

 

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt voor hun studiedienst “Observatorium voor Gezondheid en Welzijn” een wetenschappelijk medewerker voor een halftijds contract van bepaalde duur (6 maanden).

 

Over het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Als studiedienst van de Diensten van het Verenigd College van de GGC, heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de opdracht om de noodzakelijke informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zowel inzake gezondheid als inzake welzijn op het grondgebied van het Brusselse Gewest. Zij vervult een beleidsondersteunende functie voor de beleidsmakers en het werkveld inzake gezondheid en armoedebestrijding in het Brussels Gewest. Voor sommige projecten voert het Observatorium onderzoek en terreinbevragingen uit.

De huidige ploeg is momenteel samengesteld uit 14 personen met multidisciplinaire en complementaire vaardigheden (artsen volksgezondheid, sociologen, psycholoog-statisticus, epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economisten en administratieve assistenten).

Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie:

/nl/observatbru/accueil

Algemene functiebeschrijving

De wetenschappelijk medewerker zal de ploeg komen versterken gedurende 6 maanden halftijds en zal bijdragen aan de terrein- en gegevensverzamelingsfase van het thematisch rapport 2020 omtrent precaire jobs. Het thematisch rapport is een van de vijf katernen van het Brusselse armoederapport, zoals vastgelegd in de ordonnantie van 20 juli 2006.

Dit houdt het volgende in:

 • Ondersteuning bij het zoeken van deelnemers voor de focusgroepen en individuele interviews
 • Organisatie van en deelname aan de focusgroepen
 • Afname van individuele interviews (in het Frans, Nederlands of Engels)
 • Invoer van de antwoorden op vragenlijsten
 • Medewerking aan de literatuurstudie
 • Medewerking aan de verwerking van de gegevens (analyse, redactie)

Verwacht profiel

Opleiding:

 • Master in sociale wetenschappen, bij voorkeur sociologie of antropologie

Vereisten:

 • Ervaring in kwalitatieve onderzoeksmethoden (in het bijzonder met betrekking tot individuele interviews en focusgroepen)
 • Analyse- en synthesevaardigheden
 • Wetenschappelijke nauwkeurigheid
 • Goede kennis van het Engels
 • Kennis van Word en Excel

Troeven:

 • Kennis van de tweede taal (Nederlands/Frans)
 • Kennis van de Brusselse context, inzonderheid de werkgelegenheidsproblematieken.
 • Interesse in terreinbevragingen
 • Interesse in het bestuderen van fenomenen verbonden aan kwetsbaarheid en armoede

Contractvoorwaarden

- Halftijds contract (contractueel statuut) van bepaalde duur (6 maanden)

- Aanvang van het contract: 1 februari 2020

- Ligging: Belliardstraat, 71 te 1040 Brussel

Kandidatuurstelling

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar volgend adres: observat@ccc.brussels tegen 15/12/2019.

De geselecteerde kandidaten zullen op 20/12/2019 worden verwittigd. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan 10/01/2020 et 13/01/2020.

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze vacature, contacteer:

Olivier Gillis, ogillis@ccc.brussels, 02/552.01.45

Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie:

/nl/observatbru/accueil