Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Wanneer architectuur en volksgezondheid mekaar vinden

Jeroen Tousseyn

Hoe combineer je architectuur met hedendaagse volksgezondheid in Brussel? Dat is de uitdaging die Jeroen Tousseyn, ingenieur-architect bij de Administratie van de GGC, dagelijks aangaat. 

Jeroen (33) komt oorspronkelijk uit Gent en begon zijn carrière als leraar aan de technische school Prizma VTI in Izegem. Sinds 2016 zet hij zijn talenten echter in als burgerlijk ingenieur-architect bij de GGC. 

"Mijn taken zijn gevarieerd", legt Jeroen uit. "Over het algemeen subsidieert de dienst 'Infrastructuur' - waar ik deel van uitmaak net als mijn 2 andere collega’s ingenieur-architect Océane en Valérie - werken om nieuwe bicommunautaire instellingen te bouwen op het gebied van gezondheidszorg en bijstand aan personen. Het kan ook gaan om uitbreidingen, renovaties of verbouwingen van bestaande instellingen. Het is de bedoeling dat de gebouwen voldoen aan de geldende normen in het Brussels Gewest, of het nu gaat om erkenningsnormen, brandveiligheid, bewoonbaarheidsnormen of toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit." 

Naast deze taken volgen we aanvragen voor subsidies op om de infrastructuurkosten van deze instellingen te dekken. Dit zijn gevarieerde maar essentiële taken. "Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van dit team van ingenieur-architecten waarin ik werk, vooral als het gaat om gesubsidieerde projecten die een dubbele controlefase vereisen." 

Een moderne visie op werk 

Ook Jeroen Tousseyn waardeert de veranderingen in zijn werkomgeving: "Bij de GGC is er veel flexibiliteit: we kunnen onze werkuren voor een deel zelf organiseren zolang we maar de gevraagde resultaten halen.” 

Hoewel Jeroen de levenskwaliteit in Gent waardeert, is hij van plan om in de toekomst naar Brussel te verhuizen. Aangetrokken door de sfeer die er heerst en de unieke spirit in Brussel, ziet hij de stad als een echte kans om zijn carrière en ambities te realiseren.