Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Vaccinatie, naleven van de sanitaire veiligheidsmaatregelen en het Covid Safe Ticket … een schild tegen de stijgende besmettingen!

Persbericht - PDF

Vaccinatie, naleven van de sanitaire beiligheidsmaatregelen en het Covid Safe Ticket ... een schild tegen de stijgende besmettingen

Net als in het hele land zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toename van het aantal positieve gevallen voor Covid-19. Tegenover die stijging van nieuwe Covid-19-gevallen zijn vaccinatie, het Covid Safe Ticket (CST), het naleven van de sanitaire veiligheidsmaatregelen of het dragen van maskers (buiten de CST-omgeving) onze enige strijdwapens. Daarnaast heeft de invoering van het Covid Safe Ticket, in combinatie met acties op het terrein, een lichte invloed op het aantal vaccinaties en geboekte afspraken.

Voorlopig beperkte impact door Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is bedoeld om de gezondheid van de bevolking te beschermen en tegelijk het economische en sociale leven in stand te houden, wat essentieel is voor ons Gewest en onze medeburgers. De invoering van het Covid Safe Ticket, op 15/10, lijkt ook meer Brusselaars aan te zetten om zich te laten vaccineren.

Het aantal afspraken voor een eerste vaccinatie met ongeveer 25% ten opzichte van september. Het aantal bijkomende vaccinaties (voor 1e dosis) geregistreerd in de afgelopen drie dagen, blijft constant vergeleken met de afgelopen weken.

Ten slotte is er een hoge bezettingsgraad in de vaccinatiecentra door de komst van 65-plussers die momenteel hun boosterdosis krijgen. Met het oog op die toename is de capaciteit van de centra aangepast. Om onnodige wachttijden in het vaccinatiecentrum te vermijden en om ervoor te zorgen dat u op de gewenste dag gevaccineerd kunt worden, raden wij aan vooraf een afspraak te maken via Bru-Vax of naar het Call Center te bellen op het nummer 02/214.19.19.

Bewustmaking op het terrein: een hele klus

Er circuleert een massa informatie op sociale netwerken, er gaan veel geruchten, … Daarom is het voorlichtingswerk op het terrein essentieel. Met de actieve medewerking van sleutelfiguren uit de eerstelijnszorg (apotheken, huisartsen, medische centra, ziekenhuizen, enz.), de gemeenten, de FBMD, de ziekenfondsen, verenigingen, enz. worden er steeds meer bijeenkomsten georganiseerd om concrete antwoorden te geven op de vragen van de burgers.

Zulke acties dragen bij tot het ontkrachten van de vooroordelen die vaak door fake news worden verspreid, en dus tot het geruststellen van de aanwezigen, zodat zij zich uiteindelijk met een gerust hart en vol vertrouwen laten vaccineren. Deze week hebben bijvoorbeeld veel mensen deelgenomen aan een van de vier infosessies die samen met de vzw "Foyer" in Molenbeek werden georganiseerd.

 

De epidemiologische en vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie: stijgende indicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) neemt toe: het bedraagt nu 493 op 21/10, tegenover 422 op 14/10. In de jongere leeftijdsgroepen komt besmetting vaker voor.

De positiviteitsratio (m.a.w. de verhouding van het aantal positieve resultaten ten opzichte van het totale aantal uitgevoerde tests) stijgt tot 7,6% op 21/10, vergeleken met 6,0% op 14/10.

De R-waarde (het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) stijgt en gaat opnieuw boven de drempel van 1 tot 1,20 op 21/10.

Opnames in ziekenhuizen en afdelingen intensieve zorg nemen toe

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Op 20/10 lagen 217 personen in het ziekenhuis in het Brussels Gewest. Het aantal personen op intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen volgt dezelfde trend en bedroeg 62 op 20/10.

Er vallen deze week 17 overlijdens te betreuren in het Brussels Gewest.

persbericht_21_10_2021_-_vaccinatietoestand.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.