Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Vaccinatie en sekswerk(st)ers: verenigingen en de GGC mobiliseren zich

 

Persbericht - PDF

Vaccinatie en sekswerk(s)ters: verinigingen en de GGC mobiliseren zich

 

In het kader van de vaccinatiecampagne voor kwetsbare doelgroepen doet de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een beroep op verenigingen die een bevoorrecht contact hebben met sekswerk(st)ers om deze groep bewust te maken van het belang van vaccinatie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van start gegaan met de vaccinatie van sekswerk(st)ers, zodat deze doelgroep vanaf 9 juni in veilige omstandigheden het werk kan hervatten.

Bij de voorbereiding van deze fase werd nauw samengewerkt met de verenigingen uit de sector: Alias, Bruss'Help, Espace P, Dokters van de Wereld en UTSOPI. Zij hebben een unieke vertrouwensband opgebouwd met de Brusselse sekswerkers en sekswerksters.

Voor Maxime Maes, algemeen coördinator van UTSOPI, is een dergelijke regeling onmisbaar: “Sekswerk(st)ers zijn in hoge mate blootgesteld aan contact met hun klanten, en zijn zelf vragende partij om zich ook te kunnen laten vaccineren. Zo kan de sector zijn activiteiten in de best mogelijke omstandigheden kunnen, rekening houdend met hun dagelijkse realiteit

Alain Maron, Brussels minister van Volksgezondheid voegt daaraan toe: "Dit nieuwe initiatief rond vaccinatie in de gemeenschap komt er als aanvulling op de reeds bestaande acties in het Brussels Gewest. Het doel blijft hetzelfde: zo veel mogelijk Brusselaars vaccineren en niemand in de steek laten. Om ons hierbij te helpen, kunnen we rekenen op de steun van verenigingen die dagelijks werken met sekswerk(st)ers. Ik wil hen daar graag voor bedanken."

Mensen die zich willen laten vaccineren, worden verzocht zich in te schrijven in één van de tien vaccinatiecentra. Indien een iemand hier echter om vraagt, bieden we hem/haar ook de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in de lokalen van één van de verenigingen op het terrein. Dat gebeurt dan via een mobiel vaccinatieteam, bestaande uit een verpleegster en een coördinerend arts. Het is belangrijk dat de vaccinatie plaatsvindt op een plaats waar geen oordeel wordt geveld of opdringerige vragen worden gesteld.

Laïs, zelfstandig sekswerkster in Brussel, vertelt: "Ik heb besloten om me te laten vaccineren. Niet zozeer voor mezelf, maar omdat ik asymptomatisch drager zou kunnen zijn en dat zou bepaalde klanten of mensen die mij dierbaar zijn, kunnen schaden. Eens ik gevaccineerd ben, kan ik mijn klanten met een gerust hart ontvangen." Belinda, ook sekswerkster: "Voor mij is het echt geweldig dat de organisaties ook voor vaccinatie zorgen! Zelf wacht ik daar al een jaar op. Het is voor mij de enige plaats waar ik me genoeg op mijn gemak voel om het over mijn beroep te hebben."

Deze sector is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de gezondheidscrisis. De combinatie van de stopzetting van hun activiteiten en andere factoren heeft de extreme onzekerheid van sekswerkers, die niet altijd onder het algemene vaccinatiesysteem vallen, nog versterkt.

Net als daklozen maken sekswerkers deel uit van de groep kwetsbare mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie via mobiele teams.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.