Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Vaccinatie in Brussel: de ziekenfondsen engageren zich nog meer

 

Persbericht - PDF

Vaccinatie in Brussel: de ziekenfonds engageren zich nog meer

In de strijd tegen Covid-19 heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zich omringd met heel wat partners en actoren in het veld om de vaccinatie eenvoudiger te maken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de betrokkenheid van de ziekenfondsen, met name bij de contactopsporing en de ondersteuning van mensen met speciale behoeften, van essentieel belang. Hierdoor kan de vaccinatiecampagne dichter bij de Brusselaars worden gebracht.

Sinds deze week worden er nieuwe lokale vaccinatieposten geopend in een aantal ziekenfondsen. Als aanvulling op hun taken als actor in de eerste lijn en hun steun aan hun leden, leveren de Brusselse ziekenfondsen voortaan een extra bijdrage op drie gebieden: de opening van vaccinatieposten, de aanwerving van extra preventieagenten met een uitgebreider takenpakken en bewustmaking in scholen.

Antennes de vaccination

In drie agentschappen van Brusselse ziekenfondsen wordt een vaccinatiepost opgericht, in overleg met de gemeenten en de Community Health Workers. Iedereen kan er terecht zonder afspraak. Er zijn minstens een coördinerend arts, een verpleegkundige en een administratief medewerker aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Op 11 oktober opende de eerste vaccinatiepost de deuren in het agentschap van Partenamut op de Anspachlaan 17 in Brussel.

"Wij werken al maandenlang zeer nauw samen met de verschillende ziekenfondsen. Ik wil ze hierbij dan ook hartelijk bedanken. Door nieuwe vaccinatiemogelijkheden te voorzien in de agentschappen wordt vaccinatie nog toegankelijker en neemt de sociale gezondheidsongelijkheid af," aldus Brussels minister van Gezondheid Alain Maron

Preventiemedewerkers

Sinds mei contacteren een 15-tal preventiemedewerkers proactief alleenstaande 65-plussers in Brussel die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VV). Hun taak bestaat erin informatie te verstrekken, vragen over vaccinatie te beantwoorden, gedrag dat Covid-19 kan voorkomen aan te moedigen en hulp of diensten aan te bieden aan personen met specifieke behoeften. Het team van preventiemedewerkers werd net uitgebreid met 5 extra voltijdse medewerkers, die specifiek een jonger publiek tussen 35 en 44 jaar zullen contacteren.

Bij deze doelgroep kunnen de medewerkers ook de vaccinatie van kinderen (12-15 jaar) ter sprake brengen. Dit onderwerp leidt immers nog steeds tot bezorgdheid bij de bevolking. Adolescenten hebben namelijk de goedkeuring van hun ouders nodig, vooraleer ze gevaccineerd kunnen worden.

Dit project past in het kader van een innovatief partnerschap tussen verschillende verenigingen in de sector van de gezondheidspromotie, de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), en uiteraard de ziekenfondsen. Inge Neven, verantwoordelijke voor het Covid-19-beleid van de GGC: "De mobilisering van de ziekenfondsen brengt de Brusselse vaccinatiecampagne nog een stukje dichter bij de mensen." Brusselaars kunnen voor hun vaccinatie ook terecht in een vaccinatiecentrum of lokale vaccinatiepost, maar ook bij hun huisarts, in hun supermarkt, in een bus voor hun deur, in een station, een OCMW, ziekenhuis of apotheek.

Sensibilisering in scholen

Ten slotte zullen de ziekenfondsen nu ook de sensibiliseringscampagnes in een 40-tal door het ministerie van Onderwijs uitgekozen Brusselse scholen versterken. Dankzij hun hulp konden het aantal sensibiliseringacties in de scholen worden verdubbeld, vergeleken met wat initieel voorzien was door de Brusselse minister van Onderwijs Caroline Désir.

Voor de sensibiliseringssessies zal een duo worden ingezet: een animator uit de sector van de jongerenorganisaties of een preventiemedewerker samen met een (para)medisch expert. Zij gaan langs in klassen van het 4de, 5de, 6de en 7de middelbaar. Het is de bedoeling dat dit duo objectieve informatie geeft aan de leerlingen, leerkrachten en ouders, zodat zij in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen. De sessies die worden aangeboden door de ziekenfondsen en Jongerenorganisaties, passen binnen dit initiatief om jongeren de mogelijkheid te bieden om als een verantwoordelijk burger, actief en solidair, maar met de nodige kritische blik, een standpunt in te nemen over vaccinatie en de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Deze stap kan scholieren (16 jaar en ouder) dus helpen om een geïnformeerde keuze te maken wanneer ze de uitnodiging voor hun vaccinatie ontvangen: ze kunnen zich ofwel laten vaccineren in hun school (door de teams van de diensten Gezondheidspromotie op school), ofwel rechtstreeks naar een lokale vaccinatiepost gaan.

De GGC en de ziekenfondsen hopen dat Brusselaars zich zekerder zullen voelen dankzij deze nieuwe activiteiten op zeer lokaal niveau en doordat er mensen die zijn opgeleid om vragen te beantwoorden en mogelijke laatste twijfels weg te nemen. Elke vaccinatie telt om de vaccinatiegraad te verhogen, de druk op de ziekenhuizen te beperken en vooral om iedereen te beschermen tegen de ernstige vormen van het virus. Dat geldt ook voor jongeren, die zo beschermd zijn tegen "long Covid".

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.