Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Vacci-Pharma: een pilootproject om u te laten vaccineren door uw apotheker

 

Persbericht - PDF

Vacci-pharma : een pilootproject om u te laten vaccineren door uw apotheker

 

 

Sinds 11 maart 2022 mogen apothekers volgens de Belgische wet vaccins tegen Covid-19 toedienen. Deze vaccinatie in de apotheek wordt terugbetaald door de overheid en is dus gratis voor alle burgers. Er zijn meerdere doelstellingen: de vaccinatiegraad in ons land verhogen, eventuele nieuwe besmettingsgolven onder controle houden en de toegankelijkheid van de vaccinatie buiten de centra bevorderen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de GGC op 16 maart 2022 in samenwerking met De Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB), Vacci-Pharma gelanceerd, het eerste Belgische pilootproject voor vaccinatie door apothekers. Bij dit project, waarbij we samenwerken met meerdere partners, waaronder Multipharma, zijn vijf Brusselse apotheken betrokken in gemeentes Anderlecht, Oudergem, Ganshoren, Molenbeek en Sint-Gillis. Dit pilootproject zal minstens een maand lopen, tot midden april. Aan het einde van die periode zal het project geëvalueerd worden en zal bepaald worden om het initiatief al dan niet uit te breiden naar andere Brusselse apotheken.

"Vaccinatie blijft een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen Covid-19: na 3 doses dalen de risico's op een ziekenhuisopname sterk. Om een duurzaam vaccinatie-aanbod te kunnen garanderen, integreren we steeds meer activiteiten in de eerstelijnszorg, en dit terwijl we enkele grote centra openhouden. Dankzij hun vertrouwensband met hun patiënten, spelen de apothekers een sleutelrol in de lokale vaccinatie-initiatieven en zijn ze dus van groot belang voor het succes van de Brusselse vaccinatiecampagne”, zegt Inge Neven, verantwoordelijke voor het Covid-19 dispositief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Tegelijkertijd blijft het project Pharma-on-tour, waarbij een externe arts vaccins toedient in een apotheek, lopen in de andere partnerapotheken in het Gewest.

"De Brusselse apotheken hebben zich sinds het begin van de vaccinatiecampagne ingezet, of het nu was door het bereiden van vaccindoses voor de huisartsen of door deel te nemen aan Pharma-On-Tour. De vaccinatie door apothekers is een verlenging van die inzet en dankzij hun toegankelijkheid kunnen zij het verschil maken”, voegt Ann Herzeel toe, medevoorzitter van de UPB-AVB.

"De rol van de apotheker in de eerstelijnszorg is nog sneller geëvolueerd, mede door de coronacrisis. Zo is Multipharma altijd een belangrijke speler geweest in het test- en vaccinatiebeleid, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. De adviezen en diensten die wij aan onze patiënten aanbieden, zijn een essentieel onderdeel van het beroep van apotheker, en dat willen we de komende jaren ook optimaliseren. Vaccinatie door apothekers is een belangrijke stap in dit proces," zegt Geert Reyniers, CEO van Multipharma.

Wie zich graag in de apotheek wil laten vaccineren tegen Covid-19, kan gemakkelijk een afspraak maken via het platform Doctena of via Bru-Vax. Het wordt momenteel wel aangeraden een afspraak te maken om zo de organisatie van de vaccinatiemomenten en de vaccinstocks te kunnen optimaliseren. Alle apothekers die vaccineren, hebben de nodige opleiding hiertoe voltooid en beschikken over een passende infrastructuur. Elke vaccinatie zal in het federale platform Vaccinnet+ geregistreerd worden waardoor de gevaccineerde persoon een geldig Covid-certificaat zal kunnen aanmaken.

Transitieplan: aanpassing van het test-, vaccinatie- en tracingaanbod

De GGC stroomlijnt het test-, vaccinatie- en tracingaanbod in het Brussels Gewest om zich aan te passen aan de sterke daling van de vraag. We passen ons transitieplan aan om geleidelijk aan af te stappen van een endemisch crisisbeheer en om het te integreren in een beleid van duurzame volksgezondheid die zich deels zal baseren op de eerstelijnszorg.

Vanaf mei zullen de 3 vaccinatie- en testcentra Vorst, Molenbeek en Pacheco actief blijven en zullen de anderen initiatieven progressief bijgesteld worden. Het zal bovendien steeds mogelijk blijven om zich te laten testen of vaccineren in meerdere Brusselse apotheken (RAT-test en 'Pharma-On-Tour/Vacci-Pharma'-vaccinatie), maar ook in de Medische Huizen of door huisartsen. De mobiele test- en vaccinatiedienst "Vacci4All” blijft actief voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. In april zullen er nog enkele vaccinatie-antennes openblijven, maar ze zullen geleidelijk aan hun deuren sluiten. Alle informatie over de vaccinatie- en testmogelijkheden zijn beschikbaar op de website coronavirus.brussels

De activiteiten van het callcenter zullen in april ook beperkt worden tot het contacteren van indexgevallen en het beantwoorden van alle binnenkomende vragen. Bovendien zullen er 30 field agents actief tracing- en preventie-activiteiten blijven uitvoeren.

"Ons transitieplan is heel flexibel en laat gemakkelijk verandering toe: we kunnen zo snel de capaciteiten van onze initiatieven verminderen of uitbreiden in functie van de behoeftes en de epidemiologische situatie”, besluit Inge Neven.

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.