Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Thuisvaccinatie: een kleine herinnering

 

Persbericht - PDF

Thuisvaccinatie: een kleine herinnering

 

Momenteel werden reeds 1.830 mensen thuis gevaccineerd via mobiele teams en mensen die absoluut niet in staat zijn om zich te verplaatsen, kunnen zich nog steeds inschrijven via hun huisarts.

Elke week laten gemiddeld 300 mensen zich thuis vaccineren door thuiszorgteams, en ongeveer 150 door hun huisarts. Deze regeling, een initiatief van de GGC, draait op kruissnelheid en blijft een groot succes bij kwetsbare personen. De regeling blijft beschikbaar tot midden juli en zal nadien worden geëvalueerd. De vaccinaties worden uitgevoerd door het personeel van één van de 4 organisaties die gespecialiseerd zijn in thuiszorg.

Sommige mensen kunnen zich effectief absoluut niet naar een vaccinatiecentrum begeven omwille van fysieke of mentale problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om langdurig bedlegerige mensen, mensen met een zware fysieke handicap of ernstige psychiatrische problemen. Het doel van dit initiatief is om een zo breed mogelijke vaccinatiedekking te verkrijgen door vaccinatie toegankelijk te maken voor diegenen die het het moeilijkst hebben.

"Vaccinatie gaat iedereen aan en is van algemeen belang. Aide & Soins à Domicile Brussel is er trots op dat het een rol kan spelen in dit project en een steentje kan bijdragen," verklaart Gaël Schadeck, algemeen directeur van Aide & Soins à Domicile Brussel. Aide & Soins à Domicile Brussel (ASD Brussel) neemt deel aan het project en is verantwoordelijk voor de Brusselse zone Noord (Laken, Jette, Neder-Over-Heembeek, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg).

In de praktijk

Na de inschrijving van de patiënt door zijn/haar huisarts zorgt de thuiszorgorganisatie voor de hele procedure: ze ontvangt de aanvragen, reserveert de tijdslots waarop de verpleegkundigen kunnen langsgaan in de HUB Kruidtuin (voor de levering van de vaccindoses) en neemt contact op met de patiënten.

De verpleegkundige doet een ronde van maximaal 6 uur en herinnert patiënten aan wat de contra-indicaties voor vaccinatie en de mogelijke symptomen na vaccinatie zijn. Nadat de patiënt zijn/haar prik heeft gekregen, krijgt hij/zij zijn/haar vaccinatiekaartje met het lotnummer van het vaccin. De thuiszorgorganisatie registreert de vaccinatie in VaccinNet zodra de ronde is voltooid.

Het is eenvoudig, als patiënt hoef je zelf dus niets te doen. Je moet je enkel inschrijven via je huisarts! Wie geen huisarts heeft, kan het nummer 1710 bellen.

Bertrand Tebie, coördinator van de verpleegkundigenpraktijk van het Mederi-netwerk zegt: "Voor onze patiënten is deze dienst voor thuisvaccinatie makkelijk. Het is belangrijk dat ook zij beschermd zijn tegen Covid-19 en de ernstigste vormen ervan, dankzij een veilig en werkzaam vaccin."

Het is dankzij de solidariteit van alle organisaties die bij dit project betrokken zijn, dat deze regeling tot stand kon komen. Op dit ogenblik zijn inschrijvingen nog mogelijk. Wij verzoeken iedereen die voor deze regeling in aanmerking komt en er gebruik van wil maken, om snel contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.