Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Stand van zaken van de verbanden tussen milieu en gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze publicatie maakt de balans op van de impact van verschillende vormen van milieuvervuiling op gezondheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De stad brengt niet alleen talrijke innovaties en rijkdommen met zich, maar ook vervuiling en blootstelling aan milieufactoren. De impact van milieuvervuiling op de gezondheid raakt stilaan goed gedocumenteerd. We hadden echter nog geen totaalbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We misten een overzicht van de onderlinge verbanden tussen de verschillende soorten vervuiling in Brussel en de gevolgen ervan voor de gezondheid en de toekomstige uitdagingen voor het Gewest.

De studie "stand van zaken van de verbanden tussen milieu en gezondheid in het Brussels hoofdstedelijk Gewest", besteld door het Observatorium en uitgevoerd door le Centre de Recherche en Santé Environnementale et Santé au Travail van l'Ecole de Santé Publique van de Université Libre de Bruxelles probeert hieraan tegemoet te komen.

In het rapport, wordt er gefocust op luchtverontreiniging, omgevingslawaai, de toegang tot en het gebruik van groene ruimten en lichaamsbeweging in de stad. Ook andere soorten vervuiling worden aangekaart, alsook de gezondheidseffecten van de blootstelling aan een combinatie van verscheidene polluenten.

De publicatie richt zich tot alle (al dan niet nauw) betrokken spelers uit het gezondheidsdomein, waaronder politieke actoren van alle besluitvormingsniveaus. Het wil een instrument zijn dat de huidige toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de aandacht brengt.

Raadpleeg het dossier: