Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Satellietapotheken om de vaccinbevoorrading in de hoofdstad te vergemakkelijken

 

Persbericht - PDF

Satellietapotheken om de vaccinbevoorrading in de hoofdstad te vergemakelijkken

 

Een aantal Brusselse apotheken helpt al enkele weken bij de vaccinatie door vaccindoses te bereiden en informatie te verstrekken. Nu wordt deze logistieke rol uitgebreid naar andere Brusselse apotheken om de gedecentraliseerde vaccinatiepunten te kunnen bevoorraden en zo fijnmaziger te werk te kunnen gaan in de Brusselse wijken.

Van Pharma-on-tour…

Het proefproject Pharma-on-tour, het resultaat van een samenwerking tussen de GGC en de beroepsvereniging van Apothekersvereniging van Brussel, de UPB-AVB, ging in september 2021 van start. Dit project biedt Brusselaars de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in een apotheek, dus in een vertrouwde omgeving en binnen hun vertrouwenskring. In enkele weken tijd werden in de deelnemende Brusselse apotheken 1.185 mensen gevaccineerd.

Aangezien 40% van de Brusselaars geen huisarts heeft, zijn apothekers vaak hét aanspreekpunt als het op gezondheidszorg aankomt. Net als huisartsen en verpleegkundigen behoren zij tot de gemakkelijkst toegankelijke eerstelijnszorgverleners. Zij hebben ook een degelijke vertrouwensrelatie met hun patiënten.

Concreet organiseren de apothekers vaccinatiesessies, slaan ze vaccins op en bereiden ze de vaccins zodat ze door zorgverstrekkers (verpleegkundigen, artsen, …) kunnen worden toegediend. Zij vormen een essentieel onderdeel van het gemeentelijke plan om de bevolking te sensibiliseren rond en aan te zetten tot vaccinatie, dat momenteel in een aantal Brusselse gemeenten wordt uitgerold. De rol van elke partner (de gemeente, de apotheker en de GGC) vormt een aanvulling op die van de andere.

…naar satellietapotheken

Het proefproject Pharma-on-tour was een kans om de belangrijke logistieke rol die apotheken kunnen spelen bij de bereiding en levering van vaccins aan eerstelijnszorgverleners en plaatselijke vaccinatieprojecten te testen. Ann Herzeel, co-voorzitter van de UPB-AVB: "Wij staan voortdurend in rechtstreeks contact met de Brusselse bevolking, die ons vaak om advies vraagt. Bij mensen die geen huisarts hebben is dat nog vaker zo. Apothekers zijn een belangrijke partner die bij het vaccinatieproces moet worden betrokken, zeker om dit publiek en ook jongeren die zich nog moeten laten vaccineren, te bereiken. Als je met hen over vaccinatie praat, zou je het vaccin idealiter onmiddellijk moeten kunnen aanbieden."

Na een overtuigende testfase wordt het concept "satellietapotheken" verder uitgewerkt in het Brussels Gewest.

Hierbij worden vaccinflacons vanuit een (centrale of ziekenhuis-) hub naar een aantal satellietapotheken gebracht, die werden uitgekozen om vaccins te bewaren en af te leveren. Elke satellietapotheek is, naargelang zijn capaciteit, gekoppeld aan één of meerdere lokale vaccinatiepunten. Het personeel van de apotheek speelt een belangrijke rol bij de bewustmaking van de plaatselijke bevolking en eerstelijnszorgverleners.

Sommige apotheken zullen de vaccins leveren, ofwel in volledige multidosisflacons ofwel in bereide injectiespuiten met één dosis. In andere zullen de vaccins enkel in de apotheek kunnen worden opgehaald. Het is de bedoeling om op deze manier de toeleveringsketen te versoepelen en eerstelijnsgezondheidswerkers meer bij het proces te betrekken.

De GGC en de Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB) kondigen alvast aan dat het aantal satellietapotheken in Brussel de komende weken zal toenemen, waardoor het logistieke netwerk voor vaccins kan worden uitgebreid.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.