Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Publicatie: Cartografie van de huisartsen in Brussel

Deze studie geeft een overzicht van het huidige (2017) en toekomstige huisartsenbestand  in het Brussels Gewest.

Het doel is om een hulpmiddel te vormen voor beslissingen in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg in Brussel vandaag en morgen. In het bijzonder, voor de evaluatie van hoe de steunmaatregelen aan huisartsen kunnen evolueren in het Brussels Gewest.

Eerst en vooral, wordt gekeken naar het demografisch profiel van de huisartsen en de Brusselse socio-economische en demografische context waarbinnen de huisartsen hun praktijk uitoefen. Met behulp van geografische analyses wordt vervolgens gekeken in welke wijken de huisartsenpraktijken zijn gelegen en of er in bepaalde wijken mogelijks te weinig huisartsen zijn. Ten slotte, wordt er een algemene schatting gemaakt van het bijkomend aantal huisartsen dat nodig is binnen 10 jaar en binnen 20 jaar om het groot aantal huisartsen die op pensioen zal gaan te kunnen vervangen.

Download hier de volledige studie:

Dossier 2018/2: Huisartsen in het Brussels Gewest: wie zijn ze, waar houden ze praktijk, en waar zijn er mogelijke tekorten?