Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectproep: Evaluatie van lokale sensibilisatie-acties in verband met vaccinatie in Brussel COVID-19

 

In het kader van de vaccinatiestrategie COVID-19 lanceren we graag deze projectoproep met het oog op een eerste evaluatie ex ante/ex post van de verschillende lokale acties die gelanceerd zijn/worden om de Brusselaars te sensibiliseren voor vaccinatie

 

 

Indiening van de projecten

De projecten moeten uitsluitend per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de GGC, op het volgende adres: subsidies@ccc.brussels . De uiterste datum voor het indienen van projecten is 25 juni 2021 om 12.00 uur.

Documenten

Projectoproep

Aanvraagformulier

Tabel - Begroting Activiteit