Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectoproep - Normenreferentiekader voor een geïntegreerd zorgsysteem

Het doel van deze projectoproep is enerzijds de ontwikkeling en/of de terbeschikkingstelling van een normenreferentiekader voor een geïntegreerd zorg- en dienstensysteem waarin de patiënt centraal staat, en, anderzijds, de evaluatie van de haalbaarheid van de uitvoering ervan.

U vindt alle gerelateerde informatie ivm de verwachtingen en de procedure in het document beschikbaar op deze pagina.

Er worden offertes aanvaard voor projecten die zich over een periode van 12 maanden spreiden, vanaf de datum van de aanvaarding, en eventueel te verlengen bij besluit van het Verenigd College.

Indiening van de projecten

De projecten kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (nlagasse@ccc.brussels en dhercot@ccc.brussels), met als onderwerp: Projectoproep - ontwikkeling van een normenreferentiekader voor een zorgsysteem dat geïntegreerd is en waarin de patiënt centraal staat, en van een evaluatiemethode voor de maturiteit van het Brussels Gewest met het oog op de invoering van geïntegreerde zorg

De uiterste datum om projecten in te dienen is 15 juli 2019 om 12 uur.

Documenten

Bestek

Formulier