Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectoproep: aanduiding van een operator met een gecentraliseerde logistieke functie om de plaatsing van daklozen in woningen te vergemakkelijken

In het kader van de hervorming van de regelgeving voor de daklozensector en actie nr. 30 van het Relance- en herontwikkelingsplan dat de Brusselse regering op 7 juli 2020 heeft goedgekeurd, schrijven wij deze projectoproep uit gericht aan de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Gewest.

Deze projectoproep heeft tot doel een operator aan te wijzen die een gecentraliseerde logistieke functie vervult om de plaatsing van daklozen in woningen te vergemakkelijken.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel worden ingediend per e-mail aan de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het e-mailadres subsidies@ccc.brussels. De uiterste datum voor het indienen van projecten is 1 juli 2021 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Aanvraagformulier