Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectoproep: aanduiding van een Housing First-operator

Context

In de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de legislatuur 2019-2024 staat dat de regering een beleid van bijstand aan daklozen wil verdedigen met als hoofdkrachtlijn preventie, inschakeling en het van de straat halen van daklozen.

In dat kader zijn wij verheugd u een projectoproep te bezorgen met als doel de begeleidingscapaciteit van ‘Housing First'-maatregelen uit te breiden om te zorgen voor een duurzame herhuisvesting van daklozen.

Deze projectoproep richt zich op de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Gewest en heeft als doel een vijfde operator voor 'Housing First'-opdrachten aan te stellen.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ggc.brussels.

De uiterste datum om projecten in te dienen is 18 oktober 2021 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Aanvraagformulier

Tabel Begroting van de activiteit

FAQ Facultatieve subsidies