Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Pilootproject: de vaccinatiepost in Sint-Joost-ten-Node opent op 20mei

 

Persbericht - PDF

Pilootproject: de vaccinatiepost in Sint-Joost-ten-Noode opent op 20 mei

 

De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) lanceren, in samenwerking met de gemeente Sint-Joost-ten-Node, een innovatief pilootproject om de vaccinatiegraad bij de meest kwetsbare groepen in ons gewest op te trekken.

Als resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Diensten van het Verenigd College van de GGC komt er een lokale vaccinatiepost, iets wat burgemeester Emir Kir heel graag wil. Het doel is vaccinatie dichter bij de burgers te brengen en burgers bewuster te maken van het belang van vaccinatie.

Deze vaccinatiepost legt de nadruk op nabijheid en de vertrouwensrelatie tussen de bevolking en het gemeentebestuur, en is opgezet als aanvulling op de algemene vaccinatiestrategie. De partners zijn er namelijk van overtuigd dat als vaccinatie toegankelijker wordt gemaakt voor de burgers, de meest kwetsbare groepen makkelijker te bereiken zijn.

Burgemeester Emir Kir licht toe: "Ons doel is gelijke toegang tot vaccinatie te waarborgen en mensen die geen toegang hebben tot de digitale wereld of de meest kwetsbare sociale categorieën niet nog meer te marginaliseren. De gemeente staat dicht bij de burger en kan nog steeds bogen op het argument van vertrouwen en nabijheid. Dit was echt nodig, en ik dank de GGC omdat ze openstond voor onze argumenten en het Maison médicale 1210 voor zijn medewerking."

Het pilootproject van Sint-Joost-ten-Node

De vaccinatiepost gaat deze donderdag van start met 120 doses. Dat aantal zal geleidelijk worden verhoogd.

Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 bij de GGC: "Dit project maakt deel uit van een bredere aanpak om de bevolking op lokaal niveau te sensibiliseren rond vaccinatie. De personen die voor dit proefproject in aanmerking komen, zijn in de eerste plaats de inwoners van Sint-Joost-ten-Node en andere Brusselse gemeenten van 65 jaar of ouder, alsook personen met risicofactoren - twee kwetsbare groepen - die nog niets hebben ondernomen om zich te laten vaccineren en die bijgevolg nog geen eerste dosis vaccin hebben gekregen."

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geboren in of voor 1975 kunnen zich ook laten vaccineren. Op basis van de resultaten van dit proefproject en naargelang de vaccinatiegraad bij kwetsbare groepen in de verschillende Brusselse gemeenten, kunnen er initiatieven worden ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan inschrijvingspunten voor vaccinatie of lokale, doelgerichte sensibiliseringsacties. De doelstelling is om een vaccinatiegraad van 80% te behalen.

Het pilootproject vindt plaats in de sporthal Nelson Mandela - Groenstraat 50, in Sint-Joost-ten-Node, op donderdag 20 mei 2021 van 10u tot 17u.

Het doel is groepsimmuniteit bereiken, om onszelf en anderen rondom ons te beschermen. Als we ons laten vaccineren, ligt ons vroegere leven binnen handbereik.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.