Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ouderen in het Brussels Gewest: Overzicht van hun welzijns- en gezondheidstoestand en het opvang- en huisvestingsaanbod

Ouderen in Brussel

Dit rapport beschrijft, op basis van de beschikbare gegevens, de demografische, welzijns- en gezondheidssituatie van de Brusselse ouderen en geeft een zicht op het aanbod van de opvangs- en huisvestingsvoorzieningen voor ouderen en het profiel van de bewoners van deze voorzieningen.

De bevolkingsprognoses voor Brussel voorspellen een forse toename van het aantal bewoners van 85 jaar en ouder vanaf 2030. Bovendien blijkt het profiel van de Brusselse ouderen mettertijd te wijzigen waarbij met name het risico op bestaansonzekerheid toeneemt. Meer bestaansonzekerheid betekent ook een hoger risico op een slechte gezondheid en bijgevolg ook een potentiële toename van de behoefte aan welzijns- en gezondheidsdiensten.

Het doel van dit dossier was om van de Brusselse ouderen van 65 jaar en ouder een globaal overzicht te krijgen van hun behoeften aan zorg en van het opvang- en huisvestingsaanbod voor ouderen, 1) door hun demografie en demografische vooruitzichten te beschrijven; 2) door hun sociaal-economische situatie en gezondheidstoestand te evalueren op basis van een reeks indicatoren; 3) door een overzicht te geven van het aanbod van de verschillende types huisvestingsvoorzieningen voor ouderen en van het profiel van de bewoners in deze huisvestingsvoorzieningen.

Downloaden :

2022 studie – Ouderen in het Brussels Gewest: Overzicht van hun welzijns- en gezondheidstoestand en het opvang- en huisvestingsaanbod