Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Onze mobiele teams beginnen met de vaccinatie van daklozen

 

Persbericht - PDF

Onze mobiele teams beginnen met de vaccinatie van daklozen

 

Op 19 mei 2021 starten de Brusselse mobiele teams met de vaccinatie van daklozen. Ze krijgen hierbij waardevolle steun van verenigingen die actief zijn in de daklozensector. Een toelichting.

Vandaag gaat de vaccinatie van personen in precaire situaties van start, dankzij de nauwe samenwerking tussen de GGC, Bruss'help (dat instaat voor de coördinatie van noodhulp en integratiemaatregelen voor daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en verschillende actoren die werken rond dak- en thuisloosheid. Via een aantal projecten stellen deze partners hun kennis van precaire groepen ter beschikking van de GGC.

Deze vaccinatiefase heeft betrekking op minstens 5.000 personen en zal ongeveer 4 maanden duren. Doelgroepen met speciale behoeften kunnen op verschillende manieren worden gevaccineerd.

Vaccinatie op maat

De Brusselse vaccinatiecampagne gaat verder voor wie in aanmerking komt voor vaccinatie. Tegelijkertijd werden er mobiele teams opgericht om mensen die absoluut niet in staat zijn om zich te verplaatsen, aan huis te vaccineren. Nu wordt deze regeling ook toegepast op mensen in precaire situaties, waarmee we een zo groot mogelijke vaccinatiegraad trachten te bereiken.

Frank Vanbiervliet, beleidsmedewerker bij Bruss'help, zegt: "Het doel voor de sector voor hulp aan daklozen/migranten en aanverwante sectoren is om iedereen die dat wil, gratis en onvoorwaardelijk toegang te geven tot vaccinatie, na geïnformeerde toestemming van de persoon in kwestie."

Mobiele teams voor kwetsbare groepen

Voordat deze groepen gevaccineerd kunnen worden, moet de kern van de zaak worden aangepakt en moet er dus gesensibiliseerd worden. Hiervoor doet de GGC een beroep op organisaties en actoren uit de daklozensector die, dankzij hun dagelijkse contacten met hen, een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.

De mobiele teams van de GGC zullen langsgaan bij mensen die nog verblijven in opvangstructuren, noodopvang, en niet-erkende structuren, alsook in erkende opvangcentra en kraakpanden. De prioriteiten worden bepaald vanuit medisch oogpunt en op basis van de kwetsbaarheid van de groepen.

Toediening en registratie

Nadat van elke persoon afzonderlijk mondelinge toestemming is verkregen, zal een multidisciplinair team, onder toezicht van een arts, de vaccinatie uitvoeren.

De procedures voor het toezicht op eventuele bijwerkingen worden nauwgezet gevolgd. De vaccinator heeft daarvoor een EHBO-kit en moet de gevaccineerde persoon gedurende ten minste 15 minuten blijven observeren.

Iedereen die gevaccineerd wordt, krijgt een ontvangstbewijs in de vorm van een vaccinatiekaart en wordt geregistreerd in VaccinNet+ met zijn/haar rijksregisternummer of met een BIS-nummer dat speciaal daarvoor wordt aangemaakt.

Vaccinatie in een vaccinatiecentrum blijft mogelijk

Daklozenvoorzieningen kunnen vanaf nu via BRU-VAX individuele of groepslots reserveren voor bewoners of gebruikers die aan de criteria voldoen.

Wie er zelf toe in staat is, kan altijd zelf naar een vaccinatiecentrum gaan.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.