Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg - Publieke oproep

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceren een publieke oproep om de instelling aan te wijzen die de opdrachten zal uitvoeren die aan de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden toevertrouwd.

De ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg is de instelling die als doel de verbetering van de organisatie en de samenhang van de sector van de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft via de uitvoering van de opdrachten bedoeld in het besluit van het Verenigd College van 23 mei 2019 betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De instellingen die aan de in artikel 2 van dit besluit bedoelde voorwaarden voldoen kunnen op de publieke oproep antwoorden door het ingevulde aanvraagformulier te versturen: 

  • per mail naar: mvermeulen@ggc.brussels
  • per post naar: Diensten van het Verenigd College, Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 31 december 2019 worden ingediend.

Documenten

Aanvraagformulier

Publieke oproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Besluit van het Verenigd College van 23 mei 2019 betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad