Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Nieuw coronavirus in China : informatiewebsites en call-center

Sinds vorige maand is er een epidemie met een nieuw coronavirus in Wuhan, in China. Ook in andere gebieden van China en een aantal landen zijn gevallen ontdekt.

De FOD Volksgezondheid en de verschillende gewestelijke gezondheidsautoriteiten volgen de situatie op de voet.

De FOD Volksgezondheid heeft een website opgericht om de burgers op de hoogte te houden van de situatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Er werd eveneens een tweetalige call-center geactiveerd: 0800/14.689.

Gezondheidswerkers :

Alle informatie en procedures met betrekking tot dit nieuwe coronavirus zijn beschikbaar op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

Op die pagina vindt u de laatste gekende informatie over het coronavirus, de globale epidemiologische situatie, de aanvraagformulieren voor de diagnostiek alsook de procedures voor de huisartsen en de ziekenhuizen.