Neem deel aan de enquête van Brussels Takes Care!

Te veel Brusselaars hebben ook vandaag nog geen toegang tot de gezondheids- en sociale zorg die ze nodig hebben.
 Welzijn in Brussel is ook jouw zaak!

Om je stem te horen, startte de Brusselse regering met het initiatief Brussels Takes Care, een burgerpanel. Met dit initiatief wil ze samen met de Brusselaars lessen trekken en een plan maken om het welzijns- en gezondheidsbeleid te verbeteren.

Heb jij ideeën over wat er beter kan? Of een mening over wat er goed gaat?

Geef dan je mening door deel te nemen aan de enquête Brussels Takes Care!

De enquête is toegankelijk via dit adres.

Dit initiatief past in het bredere kader van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel om het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan op te stellen. De maatregel maakt onlosmakelijk deel uit van de gewestelijke beleidsverklaring. Deze werf wordt gedragen door de ministers voor Gezondheid en Welzijn met de actieve steun van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Met deze actie wil men werkgroepen organiseren samen met de professionelen op het terrein en burgers bevragen. Via die enquête kun je je stem laten horen.