Mobiele teams starten op 26/04 met huisbezoeken

 

Persbericht - PDF

Mobiele teams starten op 26/4 met huisbezoeken

 

 

In Brussel worden mobiele teams ingezet voor thuisvaccinatie van mensen die fysiek absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven. De eerste thuisvaccinaties zullen vanaf 26 april plaatsvinden.

De mobiele vaccinatieteams die worden ingezet door de Diensten van het Verenigd College van de GGC zijn bedoeld voor de thuisvaccinatie van mensen die zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven. De inschrijvingen gingen op maandag 12/04/2021 van start, zodat de mobiele vaccinatieteams op maandag 19/04/2021 konden starten.

Echter, na de melding van zeer zeldzame gevallen van trombo-embolie vroeg producent Johnson&Johnson/Janssen (J&J) uit voorzorg om de toediening van het vaccin op te schorten. Als gevolg daarvan besloot de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) om de eerste inentingen met het vaccin die voorzien waren voor vrijdag 16/04/2021, tijdelijk uit te stellen. Een herevaluatie wordt verwacht volgende week, na een nieuwe aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

In overleg met het kabinet van Brussels Minister van Volksgezondheid Alain Maron, heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beslist om het begin van de thuisvaccinaties met een week uit te stellen, zodat de regelgevende instanties hun aanbevelingen kunnen formuleren en er kan verder gewerkt worden aan het noodplan dat momenteel in opmaak is. De vaccinaties die deze week gepland zijn in de vaccinatiecentra gaan door.

We bereiden aangepaste procedures voor zodat de activiteiten van de mobiele teams op 26/04/20121 van start kunnen gaan, met inachtneming van de beginselen van patiëntveiligheid, veiligheid van de medewerkers en kwaliteit in de hele toeleveringsketen. We bestuderen oplossingen om deze mensen met specifieke noden met andere vaccins te kunnen inenten. Huisartsen die al een afspraak hebben om zelf hun patiënten aan huis te vaccineren, zullen zo snel mogelijk gecontacteerd worden om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen die we volgende week verwachten en de aanbevelingen die we krijgen, zullen we dus op 26/04 een aangepast plan in werking stellen, zoals altijd met de gezondheid en de bescherming van patiënten als prioriteit. De Brusselse vaccinatiecentra gaan gewoon verder met vaccineren.

Vaccinatie is de uitweg uit de gezondheidscrisis

Ter herinnering: de belangrijkste doelstelling van de vaccinatiecampagne is minstens 70% van de Brusselse bevolking te vaccineren, met voorrang voor de vastgestelde risicogroepen. Zo willen we uiteindelijk groepsimmuniteit bereiken en de verspreiding van het coronavirus beperken. Het ritme van de vaccinatiecampagne hangt af van de regelmaat waarmee effectief vaccins geleverd worden en van de vaccinatiebereidheid bij de bevolking.

Hoewel de epidemiologische situatie in Brussel zorgwekkend blijft, werpt de vaccinatiecampagne zijn vruchten af. We krijgen zicht op een dagelijks leven waarin het virus onder controle is. De vaccinatiecampagne in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen leert ons dat vaccineren beschermt. De boodschap is dus eenvoudig: laat je vaccineren!

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.