Mobiele teams om aan huis te vaccineren

 

Persbericht - PDF

Mobiele teams om aan huis te vaccineren

 

In het Brussels Gewest worden mobiele teams ingezet voor thuisvaccinatie van mensen die fysiek absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven. De eerste thuisvaccinaties vinden vanaf 19 april plaats.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft een vaccinatiestrategie uitgewerkt die rekening houdt met de specifieke eigenschappen van Brussel. Een deel van deze strategie is gebaseerd op vaccinatie in de thuissituatie voor mensen die dat nodig hebben. Het doel is om een zo groot mogelijke vaccinatiedekking te verkrijgen.

Mobiele teams voor uitzonderlijke situaties

De Diensten van het Verenigd College van de GGC hebben mobiele vaccinatieteams in het leven geroepen. Vanaf 13 april 2021 zullen zij inschrijvingen beginnen ontvangen via de huisartsen. De mobiele teams zijn strikt voorbehouden voor mensen die echt niet zelf tot in een vaccinatiecentrum raken. Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of ernstige psychiatrische problemen of mensen die zich omwille van een andere fysieke of mentale toestand niet via de gebruikelijke weg kunnen aanbieden voor vaccinatie.

Mensen die in aanmerking komen voor deze oplossing, kunnen zich enkel inschrijven voor thuisvaccinatie via hun huisarts. Die zal dus opnieuw een cruciale rol spelen in de vaccinatiecampagne. Wie geen huisarts heeft, kan het nummer 1710 bellen (dit is een nummer bedoeld voor Brusselaars die een huisarts nodig hebben).

Concreet gaat de thuisvaccinatie door mobiele teams van start vanaf 19 april 2021, na de inschrijvingen vanaf 13 april 2021.

Naast voor thuisvaccinatie, werden de mobiele teams eerder al ingezet om de vaccinatiegraad in de collectiviteiten op peil te houden (nieuwe bewoners en nieuwe personeelsleden in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, enz.). In een verdere fase, zullen de mobiele teams ook een belangrijke rol spelen in de vaccinatie van de meest kwetsbare groepen (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …). Ten slotte zullen tegen eind april ook rust- en verzorgingstehuizen en andere collectiviteiten tot deze regeling kunnen toetreden. Zij zullen binnenkort informatie krijgen over wat ze daarvoor moeten doen. Volgens de planning zullen de inschrijvingen van rust- en verzorgingstehuizen voor deze regeling op 26 april van start gaan, en de vaccinaties zullen op 3 mei beginnen.

Centra die toegankelijk zijn voor iedereen en vervoersoplossingen voor personen met een beperkte mobiliteit

Mensen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor vaccinatie door een mobiel team. De vaccinatiecentra, verspreid over het Brusselse grondgebied, hechten veel belang aan toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit en personen met een handicap. Ter plaatse zijn er stewards voorzien om niet-begeleide personen met een beperkte mobiliteit te helpen en te begeleiden.

Bovendien werden er, in nauwe samenwerking met verschillende partners, een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor personen met een beperkte mobiliteit die zich moeilijk kunnen verplaatsen: gratis openbaar vervoer bij de MIVB voor de heen- en terugreis naar een Brussels vaccinatiecentrum, gratis gebruik van de Taxibus voor klanten van deze MIVB-diens, lokale strategieën op initiatief van de gemeenten of vervoersdiensten aangeboden door de ziekenfondsen. Meer info hierover vindt u via deze link.

Alle informatie over de manier waarop de vaccinatie in het Brussels Gewest werd georganiseerd, is beschikbaar op de website coronavirus.brussels.

Vaccinatie is de uitweg uit de gezondheidscrisis

Ter herinnering: de belangrijkste doelstelling van de vaccinatiecampagne is minstens 70% van de Brusselse bevolking (m.a.w. ten minste 650.000 Brusselaars ouder dan 18) te vaccineren, met voorrang voor de vastgestelde risicogroepen. Zo willen we uiteindelijk groepsimmuniteit bereiken en de verspreiding van het coronavirus beperken. Het ritme van de vaccinatiecampagne hangt af van de regelmaat waarmee effectief vaccins geleverd worden en van de vaccinatiebereidheid bij de bevolking.

Hoewel de epidemiologische situatie in Brussel zorgwekkend blijft, werpt de vaccinatiecampagne zijn vruchten af. We krijgen zicht op een dagelijks leven waarin het virus onder controle is. De vaccinatiecampagne in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen leert ons dat vaccineren beschermt. De boodschap is dus eenvoudig: laat je vaccineren!

 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.