Mensen met risicofactoren (comorbiditeit) worden vanaf half april gevaccineerd

 

Persbericht - PDF

Mensen met risicofactoren (morbiditeit) worden vanaf half april gevaccineerd

 

In de Belgische vaccinatiestrategie wordt prioriteit gegeven aan risicogroepen en kwetsbaardere mensen, in het bijzonder die met comorbiditeitsfactoren. De bedoeling is om het aantal ziekenhuisopnames en dus ook de druk op de gezondheidszorg zo veel mogelijk te beperken. Het Brussels Gewest volgt die prioriteiten en zal deze doelgroep tegelijkertijd met de 65-plussers vaccineren. Een toelichting.

De vaccinatie van het grote publiek ging in het Brussels Gewest in maart van start met fase 1b. In deze fase staat de vaccinatie gepland van mensen van 65 en ouder, mensen van 18 tot en met 64 jaar met risicofactoren en mensen met een essentieel beroep. Ter herinnering: de vaccinatiefases worden uitgebreid toegelicht op de website coronavirus.brussels.

Momenteel worden in deze fase mensen ouder dan 74 uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Daarna is de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder aan de beurt. De vaccinatie van mensen met comorbiditeit zal tegelijkertijd met die van de 65-plussers beginnen.

Afhankelijk van hoe de vaccinatie van de 65-plussers vlot, wat dan weer afhangt van de levering van vaccins en de verplichting om een minimumvoorraad achter de hand te houden zodat we de geboekte tijdslots kunnen honoreren en de tweede dosis tijdig kunnen toedienen, moet deze "comorbititeitsfase" zo snel mogelijk beginnen.

De procedures en praktische uitvoering zullen natuurlijk voor deze datum, d.w.z. vanaf 3 april, worden meegedeeld. Dat zal afhangen van wat er op interfederaal niveau wordt beslist over de aanpassing van het wettelijk kader dat nodig is om de gegevens betreffende deze specifieke groepen te kunnen beheren. Momenteel beschikken de ziekenfondsen en huisartsen nog niet over alle modaliteiten om deze patiënten te helpen en te informeren. Ter herinnering: patiënten moeten zelf niets doen voordat deze specifieke vaccinatiefase begint. Meer informatie hierover volgt later.

 

Meer informatie over welke risicofactoren voorrang geven bij vaccinatie vind je op de website van de Hoge Gezondheidsraad. Klik daarvoor op deze link.

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.