Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Melting Point: De toegang tot en het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare personen in het Brussels Gewest

Melting Point

Brusselaars maken minder gebruik van eerstelijnzorg in vergelijking met de andere
gewesten. Naast administratieve en financiële drempels, spelen ook sociale en culturele
factoren een rol. Deze studie bespreekt het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare
personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het dossier downloaden:

Melting Point: De toegang tot en het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare personen in het Brussels Gewest